Sæt nu folkeskolen fri

Hvordan gør vi så det? Helt overordnet er løsningen, at velfærdssektoren skal reformeres, således at politikerne får mindre indflydelse på dens indretning og drift. Frihed under ansvar er det eneste rigtige at gøre. Den enkelte skole skal have ansvar for sin egen økonomi. Skolerne bør have langt mere frihed til at indrette sig efter lokale forhold og til at eksperimentere med ny teknologi, nye organisationsformer, nye aflønningssystemer osv. Derved overlader vi styringen til dem, som har den fornødne viden til at skabe det bedste resultat ud fra de givne forudsætninger.

0 thoughts on “Sæt nu folkeskolen fri”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *