Grundlæggende vil jeg udfordre politiske floskler, vanetænkning, kassetænkning og strukturer i det offentlige, som hæmmer, at borgeren kan få den bedste service. Det gælder både for ældre, erhvervslivet, folkeskolen, daginstitutioner osv. Der skal fokus på kernevelfærd.

Mine 3 mærkesager er:

LAVERE SKAT

Liberal Alliance er et erhvervsvenligt parti, som hele tiden arbejder for at sikre de rette rammer og vilkår for erhvervslivet, således at de kan skabe vækst og udvikling. Det er både nationalt, regionalt og kommunalt. Uden erhvervslivet vil der ikke være 1 krone til velfærd.

Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, altid vil være bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikkernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikkernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Derfor vil jeg prioritere følgende:

  • Topskatten skal afskaffes og der skal indføres et nyt, større fradrag i bunden, så ingen betaler skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned.
  • Selskabsskatten nedsættes til 12,5 pct., så Danmark får bedre mulighed for at tiltrække de nødvendige investeringer.
  • Den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 pct. til 30 pct., hvilket er på niveau med vores nabolande.
  • Personlige gevinster ved salg af en eller flere virksomheder op til en værdi af 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct.
  • Der skal indføres fradrag for tidligere års underskud, så beskatningen først indtræffer, efter investeringen samlet har givet overskud.
  • Iværksætterskatten afskaffes, så aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 pct. ikke bliver beskattet hårdere, end hvis andelen er over 10 pct.
  • Arveafgiften afskaffes.

UDDANNELSE

Liberal Alliance har på nationalt plan ved vores minister Merete Riisager igen fået sat fagligheden i højsædet i folkeskolen. Folkeskolereformen skal være frivillig på den enkelte skole. Det vil give skolerne frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig, og det vil bringe fokus tilbage på faglighed og dannelse.

Liberal Alliance mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor vil vi hæve koblingsprocenten til 80 pct. og sikre at også forældre til børn med særlige behov får et frit skolevalg.

Skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse. Og så skal læreruddannelsen være universitetsbaseret. Folkeskolen skal igen være værdsat og attraktiv.

PRIORITERING AF KERNEVELFÆRD

Jeg er optaget af, at det offentliges rolle indskrænkes til at levere kernevelfærd til borgerne, og særligt de svageste borgere, samt facilitere at private virksomheder kan skabe forretning, vækst og velstand.

Vi skal ikke indkræve flere af borgernes penge end nødvendigt for at levere kernevelfærden.

Vi skal både sikre og frigøre flere ressourcer til kernevelfærden. Velfærden betales af både dine og mine penge, derfor er det naturligt, at de udelukkende går til at sikre den bedste service på kernevelfærden og ikke alt muligt andet pjat og underholdning.